Symptomer

Psoriasis symptomer
Noen ganger kan det være vanskelig å tolke symptomene på psoriasis. Hvis symptomene er milde, kan de noen ganger forveksles med eksem eller andre lignende hudsykdommer. Ved kontakt med en hudlege er det derfor viktig å gi en nøye og detaljert beskrivelse av plagene og symptomene man har. Da blir det mulig å stille riktig diagnose, og relevant behandling kan startes på et tidlig stadium.

Psoriasis gir vanligvis distinkte hudforandringer som kjennetegnes av stearinhvit skjelling, hevelse og karakteristiske røde hudområder som endrer størrelse. Kløe er ikke vanlig ved psoriasis. Men i det første stadiet når nye hudforandringer oppstår, kan det noen ganger klø. Kløen er som regel mild og forsvinner raskt. Når man klør eller skraper på hudforandringene, kan det lett begynne å blø under huden. 

Psoriasis opptrer vanligvis på hudområder som er utsatt for ytre påvirkninger, eller på strekksider, for eksempel den nedre del av ryggen, albuene, knærne, hodebunnen eller i underlivet. En form for psoriasis affiserer også neglene og lager små groper i dem. Psoriasis kan også forekomme i hudfolder som i armhulene og i lyskeområdet. Psoriasis har ofte en symmetrisk oppbygning som gjør at samme hudområde på begge kroppshalvdeler affiseres samtidig. 

I dag er det ennå ikke kjent hva som forårsaker psoriasis eller psoriasisartritt. Men man vet at både arv og ulike miljøaspekter kan få psoriasis til å bryte ut. Har man personer i familien med psoriasis, øker risikoene for at man selv kan få det. Det er imidlertid ikke mulig å forutsi hvilken form for psoriasis man vil få, og om man i det hele tatt vil få sykdommen. Psoriasis er avhengig av visse utløsende faktorer for å bryte ut. En del infeksjoner, blant annet halsbetennelse, kan forårsake psoriasis i ung alder. Psykisk stress er også en miljøfaktor som kan utløse sykdommen. Det samme kan bruk av visse legemidler, for eksempel blodtrykksmedisiner, litium eller klorokin. I tillegg til disse utløsende miljøfaktorene er det en del andre faktorer som kan utløse eller forverre psoriasis: 

 • – Alkohol
 • – Røyking
 • – Ubalansert eksponering for sol, for lite sol eller for mye sol
 • – Alvorlig skade i huden, for eksempel etter friksjon eller brannskade 

Det finnes en rekke ulike former for psoriasis. Noen former er milde der man enkelt kan få bukt med plagene. Men det finnes mer alvorlige former der plagene er mer utpregede og vanskelige å dempe gjennom hele livet. 

Ulike former for psoriasis:

 • – Plakkpsoriasis
 • – Guttat psoriasis
 • – Invers psoriasis
 • – Hodebunnspsoriasis
 • – Neglepsoriasis
 • – Pustuløs psoriasis
 • – Pustulosis palmoplantaris (PPP)
 • – Erytrodermisk psoriasis

Siden oppdatert 2016-01-12

Godt å vite

Det finnes en rekke ulike former for psoriasis. Noen former er milde der man enkelt kan få bukt med plagene. Men det finnes mer alvorlige former der plagene er mer utpregede og vanskelige å dempe gjennom hele livet