Psoriasis

Hva er psoriasis?
Psoriasis er en kronisk betennelsessykdom som er blitt en av våre store folkesykdommer. Rundt 2–3 % av Norges befolkning lider av en eller annen form for psoriasis, og 30–40 % av dem har også psoriasisartritt, det vil si at leddene er affisert. Sykdommen kjennetegnes av røde og skjellende utslett og flekker. Psoriasis kan klø, men kløen er som oftest mild. Psoriasis er like vanlig blant kvinner som blant menn, og debuterer vanligvis i 15–40-årsalderen. 

Det er ikke mulig å kurere psoriasis, det er en sykdom man må lære seg å leve med. Det finnes imidlertid gode behandlingsalternativer som hos mange lindrer symptomene betraktelig og gjør at hudplagene forsvinner i lengre perioder. Psoriasis kommer i utbrudd, det vil si at symptomene periodevis kan variere kraftig fra å være milde til alvorlige. Psoriasis smitter ikke. 

Man vet ennå ikke helt hvorfor noen får psoriasis. Psoriasis regnes for å være en arvelig sykdom og trenger en utløsende faktor for å bryte ut. Eksempler på utløsende faktorer kan være infeksjoner, psykisk stress eller bruk av enkelte legemidler som litium, klorokin eller betablokkere. 

Uansett i hvilken alder sykdommen bryter ut, er det ikke mulig å forutsi hvor alvorlig psoriasis man vil få, det er heller ikke mulig å forutsi dette ved å kartlegge alvorlighetsgraden av sykdommen hos familiemedlemmer som har den.

Hva skjer i kroppen ved psoriasis?
Hvis kroppen blir angrepet av bakterier eller virus, er betennelse vanligvis en forsvarsreaksjon. Ved psoriasis skjer det en systemfeil i immunforsvaret som isteden forårsaker en kronisk betennelsesreaksjon som innebærer at kroppens eget vev skades. 

Hudceller som dannes i kroppen, eldes mens de beveger seg gjennom ulike lag av huden. Epidermis (overhuden) er det ytterste synlige hudlaget. Det ytterste laget av epidermis er hornlaget, som består av døde, forhornede hudceller som fungerer som en barriere mot bakterieangrep, ytre påvirkninger og farlige stoffer. Under epidermis sitter lærhuden. Blodsirkulasjonen i lærhuden bidrar til å regulere kroppstemperaturen og tilfører både næringsstoffer og oksygen til de omliggende hudlagene. 

Huden vår fornyes regelmessig ved at det dannes nye hudceller. Fra en ny hudcelle dannes, transporteres til overhuden og avstøtes tar det cirka 5–6 uker. Når en hudcelle løsner fra huden, er det en minimal grad av skjelling, fordi det skjer i så små mengder og over en lang periode. Defekten i immunforsvaret som oppstår ved psoriasis, innebærer at de hvite blodlegemene, kroppens forsvarsceller, danner en kronisk betennelsesreaksjon mot hudcellene. De hvite blodlegemene ser med andre ord på de egne cellene som fremmede, og angriper dem. Denne tilstanden kalles autoimmunitet og forårsaker sykdommer som psoriasis og psoriasisartritt, såkalte autoimmune sykdommer. Istedenfor at fornyelsen av hudcellene tar 5–6 uker, tar denne prosessen nå rundt 4 dager. Dette gjør at huden ikke rekker å modne, isteden dannes det tykke, plakklignende områder i huden. Hornlaget rekker heller ikke å dannes, og det gjør at hudceller ikke lenger frigjøres en og en, men i større flak, noe som gjør at huden skaller av. Andre symptomer som rødhet og varmeøkning rundt psoriasisområdet skyldes den økte blodsirkulasjonen som betennelsen forårsaker. 

Psoriasisartritt
Psoriasisartritt er en inflammatorisk leddsykdom som rammer personer med psoriasis. Rundt 30–40 % av alle psoriasispasienter har også psoriasisartritt. Denne lidelsen er blitt stadig mer vanlig i Sverige. Det er imidlertid fremdeles en sykdom som er ukjent og uutforsket, og man har ennå ikke helt forstått hvilke faktorer som forårsaker sykdommen. Man tror at den kan skyldes en kombinasjon av ytre faktorer og arvelighet. 

Både psoriasis og psoriasisartritt er kroniske betennelsessykdommer. Ved psoriasisartritt starter en betennelse i tilknytning til muskel- og senefestene. Når betennelsen når leddene, oppstår det en leddbetennelse – artritt. Betennelsen starter som regel i store muskelfester. Dette kan være rundt knærne, albueleddene eller over hoftekammen. Også større deler av ryggen kan bli affisert. På samme måte som psoriasis arter psoriasisartritt seg symmetrisk, det vil si at begge leddene på kroppen blir angrepet samtidig. 

Ved psoriasisartritt kan symptomene variere kraftig fra pasient til pasient. Noen pasienter har milde, forbigående symptomer som kun affiserer et fåtall ledd, mens andre kan få aggressive symptomer som ender med nedbrytning av leddene eller funksjonsnedsettelse hvis sykdommen ikke behandles. 

Psoriasisartritt har en rekke symptomer:

  • – Stivhet
  • – Hovne ledd
  • – Ømhet
  • – Tretthet
  • – Smerte ved bevegelse og hvile
  • – Varmeøkning i leddene

Psoriasisartritt er en kronisk leddsykdom som lett forveksles med andre sykdommer som leddgikt, artrose eller andre revmatiske sykdommer. Spesielt i det første stadiet av sykdommen kan psoriasisartritt forveksles med andre sykdommer. Hvis psoriasissykdommen gir ingen eller kun milde symptomer, kan det være vanskeligere å vite at man også har fått psoriasisartritt. Det er derfor viktig at legene lytter nøye til pasientens historie og beskrivelse av symptomer og plager. I dag er det ikke mulig å kurere psoriasisartritt. Det er derfor viktig å stille diagnosen i tide og starte en behandling for å bremse sykdomsutviklingen. Det gjør at man minimerer muligheten for at leddenes funksjon blir dårligere og at leddbrusken ødelegges. På den måten kan pasientens plager lindres i tide og symptomene dempes, noe som gjør at de fleste kan leve et godt liv. 

Livskvalitet ved psoriasis
Psoriasis og psoriasisartritt er kroniske betennelsessykdommer som det i dag ikke finnes en kur mot. Mange av behandlingsalternativene kan dempe og til en viss grad nesten fjerne symptomene i lengre perioder. Til tross for dette påvirker plagene det sosiale livet og livskvaliteten til mange mennesker. Noen pasienter har levd med diagnosen siden de var unge. Siden psoriasis kommer i utbrudd, trenger en del personer ekstra støtte i periodene når sykdommen er verst. 

For enklere å håndtere sykdommen og lære seg å leve med psoriasis kan man få støtte hos fastlegen og organisasjoner for pasienter med psoriasis. Der kan man snakke med personer som selv har psoriasis, eller komme i kontakt med spesifikke organisasjoner som hjelper unge med psoriasis.

 

Siden oppdatert 2016-01-12

Godt å vite

Psoriasis er en kronisk betennelsessykdom som er blitt en av våre store folkesykdommer